serveis

Renovació Carnet conduir

PREUS CARNET CONDUIR

Horari: dilluns i dimecres 18h a 20 h i dimarts 10h a 12h

  • Obtenció – Expedició: 40 €

  • Renovació: 60€ (+taxes DGT 24,58 €)

Centre Mèdic Despí està autoritzat per la Generalitat de Catalunya i pel Servei Català de Trànsit, amb el nombre de centre B-0305, per a l’expedició de certificats mèdics per a l’obtenció i renovació del permís de conduir i la seva tramitació telemàtica amb la DGT.

Una vegada realitzat el reconeixement mèdic pertinent al nostre centre, es procedirà a la tramitació telemàtica del carnet i se li farà lliurament d’un permís provisional, a l’espera del carnet definitiu, que rebrà al seu domicili en un termini màxim de 45 dies, l’enviament el realitzarà la DGT.

Per a la renovació del permís de conduir ens hauran de facilitar:

– Permís de conduir. Aconsellem realitzar la renovació abans que caduqui el carnet, podent-se renovar fins a 3 mesos abans de la seva caducitat.
– Carnet d’identitat original, en vigor, o NIE en cas de persones de nacionalitat no espanyola.
– No cal portar fotografia. La realitzarem digitalment al propi centre sense cost adicional.