serveis

Drenatge Limfàtic manual

PREUS DRENATGE LIMFÀTIC

  • 45 min: 30 €

  • 60 min: 38 €

Evitar i controlar els limfedemes

El limfedema és l’acumulació de líquid ric en proteïnes (limfa) en una extremitat com a resultat d’una sobrecàrrega del sistema limfàtic, ja que el volum de limfa acumulada excedeix la capacitat de drenatge de la mateixa.

Existeixen dos tipus de limfedema en funció de les causes que l’originen:

Primari: A causa d’alteracions congènites del sistema limfàtic.

Secundari: Produït per la interrupció o compressió dels vasos limfàtics com a conseqüència de processos tumorals, infecciosos o de tractaments com la cirurgia o la radioteràpia.
El limfedema és la seqüela més important del tractament de càncer de mama. S’estima que 1 de cada 4 dones desenvoluparà aquesta complicació.

Tractament

El Drenatge limfàtic manual, ha de ser realitzat per un terapeuta amb formació en aquest camp i experiència en el tractament del limfedema que apareix després de la cirurgia i radioteràpia per un càncer de mama. L’objectiu del drenatge és ajudar a l’activació de la circulació limfàtica afavorint la reabsorció del limfedema i evitant també la seva aparició.

Es important tenir cures higièniques de la pell ja que té un paper primordial en el tractament del limfedema. A l’augmentar el volum del braç, la pell s’estira i es torna més delicada, essent més vulnerable davant les infeccions.

Post-Operatori d’abdominoplàstia o liposucció

El drenatge limfàtic manual post abdominoplàstia o liposucció accelera el seu procès de recuperació. Ajuda a estimular el flux de líquid a través del sistema limfàtic. Disminueix la cicatrització i l’acumulació de nòduls fibròtics i en conseqüència millora la textura, el to de la pell i evita l’aparició de deformitats al teixit subcutani.
El Tractament s’inicia entre la 3a i la 4a setmana de la cirurgia. És recomana fer el tractament 3 dies per setmana durant 2-3 mesos segons l’evolució. El Tractament està en tot moment controlat per un Metge Especialista en Rehabilitació.